Aktualne Promocje w ramach Programu DRIVER CLUB

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowi rozwinięcie Regulaminu Programu DRIVER CLUB organizowanego przez AMIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, i określa szczegółowe zasady aktualnych promocji w ramach Programu.
 2. Promocje (punktowe, rabatowe i inne) obejmują tylko produkty i usługi, które są sprzedane poprzez kasę fiskalną stacji paliw Organizatora. 
 3. Sprzedaż Subway, dokonywana na kasach fiskalnych Subway, nie jest objęta promocjami programu DRIVER CLUB. 
 4. Myjnie ręcznie i inne automaty, które akceptują bezpośrednio monety i płatności (tj. wszelkie transakcje księgowane przez kasy fiskalne innych podmiotów niż Organizatora) nie są objęte promocjami programu DRIVER CLUB.
 5. Ilość promocji, ich zasady oraz okres trwania poszczególnych promocji mogą być w dowolnym momencie zmieniona przez Organizatora poprzez opublikowanie nowej wersji Aktualnych Promocji w ramach Programu DRIVER CLUB. 

 

Promocje punktowe

Promocje punktowe za transakcje na stacjach AMIC Energy w Polsce:

 

Punkty są liczone od każdego 1 gr i zaokrąglone do pełnego punktu według ogólnych zasad matematyki.

 

Promocje punktowe za rejestrację

Każdy Uczestnik Programu DRIVER CLUB może otrzymać łącznie do 150 dodatkowych punktów za udzielenie zgód na komunikację marketingową i inną oraz za wszystkie dobrowolne pola, które mogą zostać wypełnione podczas rejestracji lub w dowolnym momencie na koncie Uczestnika na www.driverclub.pl

Dodatkowe punkty są przyznane za udzielenie poniższych zgód:

+50 pkt za wypełnienie wszystkich dobrowolnych pól

+50 pkt za zgodę na komunikację za pośrednictwem sms

+50 pkt za zgodę na komunikację za pośrednictwem email

 

Promocje rabatowe

Stałe promocje rabatowe obowiązują  od dnia 15 listopada  2021 r. dla wszystkich Uczestników Programu DRIVER CLUB:

 • 90-dniowy rabat na paliwa. Do wymiany za punkty na koncie driverclub.pl i ważny od dnia aktywacji:

 • Płatność punktami 1 pkt = 1 gr. Dotyczy wszystkich produktów i usług sprzedawanych poprzez kasy fiskalne stacji paliw Organizatora. Uczestnik musi zgłosić podczas transakcji kasjerowi, że chce wykorzystać uzbierane punkty na rabat. Rabat może zostać udzielony tylko do takiej kwoty, która pozwoli sprzedać produkty za minimalną kwotę wynoszącą 1 gr. Punkty przyznane za obecną transakcję zostaną dodane do konta Uczestnika po zakończeniu transakcji, za które są przyznawane, i nie mogą zostać wykorzystane przy obecnej transakcji. Płatność punktami nie łączy się z innymi promocjami rabatowymi DRIVER CLUB.

 

Promocje cenowe obowiązujące od dnia 5 kwietnia 2022 r. do dnia 6 czerwca 2022 r.

ważne dla wszystkich Uczestników:

 • Crunchips 140g (dowolny mix) - przy zakupie 2 sztuk: 6 zł za sztukę

  Knoppers 40g (dowolny mix) - przy zakupie 2 sztuk: 3zł za sztukę

  Alpen Gold 100g (dowolny mix) - przy zakupie 2 sztuk: 8zł za sztukę

  Studentska Mleczna 180g - 8,99zł za sztukę 

  Big milk 140ml - przy zakupie 2 sztuk: 5,50zł za sztukę

  Pepsi, Mirinda, 7up, Lipton 0,5l (dowolny mix) - przy zakupie 2 sztuk: 4,75zł za sztukę

  Tymbark Aseptic 0,5l (dowolny mix) - przy zakupie 2 sztuk: 2,50zł za sztukę

 • Płyn letni do spryskiwaczy Impet 4l - drugi 50% taniej 

  Mieszanka Studencka 180g - przy zakupie 2 sztuk: 12zł za sztukę

 • Lajkonik Precelki 130g - przy zakupie 2 sztuk: 5zł za sztukę

 • Paluszki Beskidzkie 220g, 300g (dowolny mix) - przy zakupie 2 sztuk: 4zł za sztukę

 • Kit Kat 40g, 42g (dowolny mix) - przy zakupie 2 sztuk: 2,50zł za sztukę

 • 3 Bit Classic 46g - przy zakupie 2 sztuk: 3zł za sztukę

 • Haagen Dazs 460ml (dowolny mix) - przy zakupie 2 sztuk: 19zł za sztukę

 • Haagen Dazs 80ml, 95ml (dowolny mix) - przy zakupie 2 sztuk: 5zł za sztukę

 • Plak Maxi ściereczki do kokpitu (dowolny rodzaj) - 12,99zł za sztukę

 • Żubr 4x 0,5l - 3,75zł za sztukę w 4-paku

 • Żywiec Jasne Pełne 0% 4x 0,5l - 4,25zł za sztukę w 4-paku

 • Heineken 0,5l (dowolny mix) - przy zakupie 2 sztuk: 5zł za sztukę

 • Hardmade 0,4l (dowolny mix) - przy zakupie 2 sztuk: 5zł za sztukę

 • Captain Jack 0,4l (dowolny mix) - przy zakupie 2 sztuk: 4,50zł za sztukę

 • Łomża Jasne, Pils 0,5l (dowolny mix) - przy zakupie 2 sztuk: 3,50zł za sztukę

 • Łomża Radler 0,5l (dowolny mix) - przy zakupie 2 sztuk: 4zł za sztukę

 • Carlsberg 0,5l (dowolny mix) - przy zakupie 2 sztuk: 4,25zł za sztukę

 • Efes 0,5l - przy zakupie 2 sztuk: 4,50zł za sztukę

 • Okocim 4,5,0% 0,5l (dowolny mix) - przy zakupie 2 sztuk: 4,75zł za sztukę

 • Monster 0,5l (dowolny mix) - przy zakupie 2 sztuk: 6zł za sztukę

 • Coca Cola, Fanta, Sprite 0,85l (dowolny mix) - przy zakupie 2 sztuk: 5,50zł za sztukę

 • Musujące Jabłko 0,275l (dowolny mix) - przy zakupie 2 sztuk: 3,75zł za sztukę

Rodowita 0,6l (dowolny mix) - przy zakupie 2 sztuk: 2,25zł za sztukę

Oshee 0,75l (dowolny mix) - przy zakupie 2 sztuk: 4zł za sztukę

Tatra Jasne Pełne 0,5l - 3,25zł za sztukę w 4-paku

Dzik w Chmieli, Mocny Dzik w Chmielu 4x 0,5l (dowolny mix) - 3zł za sztukę przy zakupie 4 sztuk

Woda Impet 0,5l (dowolny mix) - przy zakupie 2 sztuk: 1,50zł za sztukę

Impet Energy Drink 0,25l, 0,5l (dowolny mix) - przy zakupie 2 sztuk: 4zł za sztukę

 •  

 •  
 •  
 •  

    

 •  
 • Dodatkowe promocje punktowe

 • Program myjni PREMIUM: + 150 dodatkowych punktów
 • Program myjni PERFECT: + 200 dodatkowych punktów 

 

Dodatkowe promocje

 

„TANIE ŚRODOTANKOWANIE” – regulamin promocji


I. Organizator
1) Promocja,, TANIE ŚRODOTANKOWANIE'' z zarejestrowaną kartą Driver Club” (zwana dalej „Promocją”) organizowana jest
przez AMIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 58, 00-876 Warszawa, wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000029096, NIP: 5271711106, o kapitale zakładowym: 48.291.100,00 złotych.
II. Czas i miejsce trwania promocji
1) Promocja rozpoczyna się 02 czerwca 2020 r. i trwa w każdą kolejną środę tygodnia, przez całą dobę, do
odwołania, przez co rozumie się usunięcie materiałów reklamowych dotyczących Promocji ze stacji, stron
internetowych należących do Organizatora Promocji oraz jego mediów społecznościowych.
2) Promocją objęte są wszystkie (116) stacje paliw AMIC ENERGY na terytorium Polski.
III. Warunki, przedmiot i przebieg promocji
1) Promocją objęte są wszystkie rodzaje paliw dostępne na danej stacji (Pb95, Pb98, Pb95 Pro, ON, ON Pro
oraz LPG).
2) Promocja jest skierowana tylko do klientów stacji paliw AMIC ENERGY, którzy posiadają zarejestrowaną
kartę Driver Club w ramach programu lojalnościowego Organizatora. Promocją nie są objęte transakcje
dokonywane przy pomocy niezarejestrowanej karty Driver Club.
3) Organizator Promocji nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane tankowaniem do
wadliwych zbiorników lub nie posiadających stosownych atestów. Ewentualna odpowiedzialność za te
szkody spoczywa na Uczestniku Promocji.
4) Celem Promocji jest zaoferowanie klientom z zarejestrowaną kartą Driver Club korzystniejszych warunków
zakupu paliw.
IV. Przedmiot i przebieg promocji
1) Przedmiotem Promocji jest możliwość zakupu paliw wskazanych w art III powyżej w obniżonej cenie.
2) Wartość obniżki brutto wynosi:
- 20gr dla paliw: Pb95Pro, ONPro
- 10gr dla paliw: ON, Pb95, Pb98
- 3 gr dla LPG.
Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany wartości obniżki w dowolnym momencie trwania Promocji,
o czym poinformuje najpóźniej w dniu poprzedzającym środę poprzez opublikowanie nowego Regulaminu.
3) Cena komunikowana na pylonie cenowym obowiązuje dla wszystkich klientów stacji paliw AMIC ENERGY.
Obniżka ceny będąca przedmiotem Promocji, jest udzielana przy kasie, po zeskanowaniu zarejestrowanej
karty Driver Club.
4) Uczestnikom Promocji nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości obniżki w pieniądzu jak również
roszczenie o zamianę czy przeniesienie na jakiekolwiek inne towary lub usługi.
5) Promocja nie łączy się z innymi promocjami na paliwa, między innymi rabatami przysługującymi
użytkownikom kart lojalnościowych Driver Club oraz kart flotowych AMIC Fleet Card, DKV, UTA, Licard
International oraz E100.
6) W przypadku, kiedy Klient ma na karcie Driver Club wykupiony rabat wyższy niż oferowany w niniejszej
Promocji, Klientowi zostanie przyznany rabat wyższy. Rabaty nie łączą się ani nie sumują.
V. Postanowienia końcowe, Reklamacje
1) Wszelkie reklamacje i uwagi związane z Promocją należy zgłaszać do AMIC POLSKA na piśmie (na adres:
Biuro Obsługi Klienta, AMIC POLSKA sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa) w terminie 30 dni od
daty zakupu wraz z dokładnym opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem.
2) Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od daty wpływu.
3) Przystępując do promocji, uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje się
przestrzegać jego postanowień.
4) Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji, a ich interpretacja
powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. W
wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego regulaminu AMIC POLSKA
zastrzega sobie prawo do interpretacji jego postanowień. W wypadku wątpliwości, co do stosowania
regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do AMIC POLSKA o dokonanie właściwej
wykładni jego postanowień. Niniejsza Promocja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
5) Organizator promocji oświadcza, że nie zbiera, nie przetwarza i nie przekazuje osobom trzecim danych
osobowych klientów korzystających z Promocji.

 

„Myjnia 50% taniej z zarejestrowaną kartą Driver Club” - regulamin promocji


I. Organizator
1) Promocja „Myjnia 50% taniej z zarejestrowaną kartą Driver Club” (zwana dalej
Promocją) organizowana jest przez AMIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Ogrodowej 58, 00-876 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000029096, NIP: 5271711106, o kapitale zakładowym: 48.291.100,00 złotych.
II. Czas i miejsce trwania promocji
1) Promocja będzie obowiązywać w każdy weekend (tj. od godziny 0:01 w piątki do
godziny 23:59 w niedziele), od odwołania. Organizator zastrzega sobie prawo
do zmiany terminu. Promocją objęte są stacje paliw AMIC Energy wymienione w
Załączniku nr 2.
III. Warunki promocji
1) Promocją objęte są programy myjni wymienione w załączniku nr 1. Promocja nie
dotyczy programów „Standard”, „Optimum” oraz „Taxi”.
2) Promocja jest skierowana tylko do klientów z zarejestrowaną kartą Driver Club.
3) W ramach promocji nie można dokonywać płatności kartą flotową AMIC Fleet Card.
IV. Przedmiot i przebieg promocji
1) Organizator Promocji nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane
nieprawidłowym korzystaniem z myjni, tzn. niezgodnym z instrukcją użytkowania
myjni, dostępną na stacji. Ewentualne odpowiedzialność za te szkody spoczywa na
Uczestniku Promocji.
2) Przedmiotem jest zaoferowanie posiadaczom zarejestrowanych kart Driver Club
korzystniejszych warunków zakupu programów myjni wymienionych w Załączniku nr 1.
3) Obniżona cena wynosi 50% ceny, wskazanej w cenniku podanym na stacji.
4) Rabat jest udzielany przy kasie tylko klientom z zarejestrowaną kartą Driver Club.
5) Uczestnikom promocji nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości obniżki w
pieniądzu, jak również roszczenie o zamianę czy przeniesienie na jakiekolwiek inne
towary lub usługi.
6) Promocja nie łączy się z innymi promocjami, w tym z innymi rabatami przysługującymi
użytkownikom kart flotowych AMIC Fleet Card, DKV, UTA, Licard
International oraz E100.
V. Postanowienia końcowe, Reklamacje
1) Wszelkie reklamacje i uwagi związane z Promocją należy zgłaszać do AMIC POLSKA na
piśmie (na adres: Biuro Obsługi Klienta, AMIC POLSKA sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-
876 Warszawa) w terminie 30 dni od daty zakupu wraz z dokładnym opisem reklamacji
i jej szczegółowym uzasadnieniem.
2) Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty
wpływu.
3) Przystępując do promocji, uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu i
zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
4) Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji, a
ich interpretacja powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa polskiego. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze
stosowaniem niniejszego regulaminu AMIC POLSKA zastrzega sobie prawo do
interpretacji jego postanowień. W wypadku wątpliwości, co do stosowania regulaminu
Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do AMIC POLSKA o dokonanie
właściwej wykładni jego postanowień. Niniejsza Promocja nie stanowi oferty w
rozumieniu kodeksu cywilnego.
5) Organizator promocji oświadcza, że nie zbiera, nie przetwarza i nie przekazuje osobom
trzecim danych osobowych klientów korzystających z promocji.

Załącznik nr 1

Nr indeksu

Nazwa produktu

54 885

MYJNIA PREMIUM + PODWOZIE

54 884

MYJNIA PREMIUM

55 100

MYJNIA PERFECT HIGH SHINE WOSK

55 099

MYJNIA PERFECT NANO MAXI 3

54 886

MYJNIA PERFECT SHINETEC

 

Załącznik nr. 2

NR

Kod stacji

Pełna Nazwa Stacji

1

PL004

004 Warszawa Polczynska

2

PL005

005 Radom

3

PL006

006 Lublin Unii Lubelskiej

4

PL010

010 Dabrowa Gornicza

5

PL012

012 Lodz Pabianicka

6

PL013

013 Jaworzno

7

PL014

014 Warszawa Prymasa

8

PL016

016 Krakow Opolska

9

PL017

017 Leszno

10

PL018

018 Poznan Warszawska

11

PL019

019 Gdynia Morska

12

PL021

021 Katowice Bytkowska

13

PL022

022 Wroclaw Sycowska

14

PL030

030 Zory 30

15

PL051

051 Bydgoszcz Kaliskiego

16

PL053

053 Tychy Mikolowska

17

PL058

058 Gliwice

18

PL059

059 Piotrkow Trybunalski

19

PL060

060 Lodz Strykowska

20

PL065

065 Poznan

21

PL077

077 Katowice Bracka

22

PL078

078 Zielona Gora

23

PL088

088 Chorzow Katowicka

24

PL100

100 Zabrze Bytomska

25

PL104

104 Lodz Pilsudskiego

26

PL105

105 Olsztyn

27

PL110

110 Lodz Aleksandrowska

 

 

„Kup 200 litrów ON z zarejestrowaną kartą DC i odbierz kupon na 12zł” - ​regulamin promocji

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Kup 200 litrów ON z zarejestrowaną kartą DC i odbierz kupon na 12zł” (dalej „Promocja”).

2. Organizatorem Promocji jest AMIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ogrodowej 58, 00-876 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000029096, NIP: 527-17-11-106, kapitał zakładowy: 48.291.100,00 PLN („Organizator”).

3. Promocja przeprowadzana będzie na stacjach paliw Organizatora prowadzonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pod marką „AMIC Energy” wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu („Stacje objęte Promocją”).

4. Promocja będzie obowiązywać od dnia 5.10.2021 r., do odwołania. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, w szczególności godziny rozpoczęcia oraz zakończenia Promocji, co z wyprzedzeniem zostanie opublikowane w Regulaminie. Zakończenie Promocji może nastąpić w dowolnym czasie bez konieczności podawania powodu takiej decyzji, w szczególności poprzez usunięcie materiałów Promocji ze Stacji objętych Promocją.

5. Promocja jest otwarta dla wszystkich klientów Stacji objętych Promocją (dalej „Uczestników”), którzy posiadają zarejestrowaną kartą Driver Club.

 

II. WARUNKI PROMOCJI

 

1. Promocją objęte są wyłącznie oleje napędowe dostępne na stacjach paliw AMIC Energy.

2. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest jednorazowe zatankowanie minimum 200 litrów ON lub ON Pro. Każdy Uczestnik, który dokona zakupu min. 200l paliwa ON lub ON Pro przy użyciu zarejestrowanej karty Driver Club otrzyma kupon wygenerowany elektronicznie o wartości 12 zł do wykorzystania na zakupy w sklepie stacji paliw AMIC Energy (z wyłączeniem paliwa, wyrobów tytoniowych i produktów nikotynozastępczych oraz doładowań elektronicznych, kart prezentowych, paysafe card, LOTTO).

 

III. PRZEDMIOT I PRZEBIEG PROMOCJI

 

1. Przedmiotem Promocji jest możliwość zakupu paliw wskazanych w art. II uprawniająca do otrzymania kuponu na zakupy w sklepie AMIC Energy.

2. Uczestnikom Promocji nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości rabatu w ekwiwalencie pieniężnym, jak również roszczenie o zamianę, czy przeniesienie gratisu na jakiekolwiek inne towary lub usługi.

3. Uczestnikom Promocji nie przysługuje zwrot różnicy, jeżeli wartość kuponu jest wyższa niż wartość zrealizowanych zakupów.

4. Klient korzystający z Promocji, nie otrzymuje punktów Driver Club za płatności dokonane kuponem. W przypadku płatnością częściowo kuponem oraz częściowo inną metodą płatności, punkty DRIVER CLUB nie są przyznawane tylko za część płatną kuponem.

5. Uczestnik jest upoważniony do otrzymania wielokrotności kuponów o wartości 12 zł przy zakupie wielokrotności 200l paliw wskazanych w art. II.

6. Kupon(y) może zostać zrealizowany jedynie na stacji paliw AMIC Energy, na której dokonano zakupu w ramach Promocji, i zachowuje ważność przez 24 godziny od dokonania transakcji, za którą jest przyznany.

7. Kupony mogą być użyte jedynie łącznie przy jednej transakcji.

8. Produkty, za które dokonywana jest płatność przy pomocy kuponu/ów, sprzedawane są w cenach regularnych. Ceny promocyjne z kartą Driver Club nie obowiązują.

 

IV. REKLAMACJE

 

1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji można przesyłać listownie na adres Organizatora: AMIC POLSKA Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Promocja: 200 litrów ON” podczas trwania Promocji oraz w okresie 14 dni kalendarzowych po zakończeniu Promocji (liczy się data stempla pocztowego).

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do przesłania mu odpowiedzi. Dane udostępniane przez Uczestników w związku ze zgłoszeniem reklamacji wykorzystywane będą przez Organizatora wyłącznie w celu rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamację, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane zostaną usunięte przez Organizatora.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony emailem (o ile będzie podany) albo listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego albo data umieszczenia oświadczenia Organizatora do środka komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu Cywilnego).

 

V. DANE OSOBOWE

 

Administratorem Państwa danych osobowych w postaci danych kontaktowych umożliwiających rozpatrywanie reklamacji jest AMIC POLSKA Sp. z o.o. (ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000029096, NIP: 527 17 11 106, REGON: 012333270.

 

1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować, w sprawach związanych z Państwa danymi osobowym, drogą elektroniczną:

 

[email protected]

 

1) Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest ochrona interesu AMIC POLSKA Sp. z o.o., w następujących celach:

 

a) obrony przez roszczeniami i dochodzenia roszczeń, do okresu ich przedawnienia, a w przypadku wystąpienia roszczeń do czasu wydania prawomocnego orzeczenia.

 

2) Administrator będzie przekazywał dane osobowe wyłączeni zaufanym odbiorcom takim jak dostawca usług IT, ochrony mienia, hostingu, zakładów ubezpieczeń, oraz w uzasadnionych przypadkach odpowiednim organom państwowym oraz służbom.

 

3) Posiadają Państwo prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym” – po upłynięciu terminu wskazanego w pkt. 2) lit a), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu, niepodlegania profilowaniu.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z przyczyn techniczno – organizacyjnych, przy czym zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji. Organizator powiadomi Uczestników o zmianach poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronie https://amicenergy.pl/pl. Ponadto zmieniony Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie www.amicenergy.pl.

2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.

4. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.).

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.).

6. Regulamin Promocji, będzie dostępny przez czas trwania Promocji, począwszy od dnia jej rozpoczęcia w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://amicenergy.pl/pl.

7. Niniejsza Promocja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1. STACJE OBJĘTE PROMOCJĄ

 

ZAŁĄCZNIK NR 1. STACJE OBJĘTE PROMOCJĄ

 

Stacja

Nazwa stacji

PL0002

Lublin-Jana Pawła

PL0003

Bytom

PL0005

Radom, Wernera

PL0006

Lublin-Unii Lubelsk.

PL0008

Kozieglowy

PL0009

Czechowice-Dziedzice

PL0011

Opole

PL0013

Jaworzno

PL0015 Piła

PL0016

Kraków -Opolska

PL0017

Leszno

PL0018

Poznań-Warszawska

PL0019

Gdynia - Morska

PL0020

Kozy

PL0023

Łazy

PL0024

Słubice

PL0027

Mikołów

PL0030

Żory

PL0031

Kraków - Libertów

PL0037

Bielsko-Biała

PL0039

Jarocin

PL0040

Łódź-Inflancka

PL0041

Ząbki-Radzyminska

PL0043

Rybnik - Wodzisławsk

PL0046

Katowice - Kościuszki

PL0047

Pruszcz Gd.

PL0052

Bydgoszcz -Fordońska

PL0053

Tychy Mikołowska

PL0060

Łódź - Strykowska

PL0065 Poznań

PL0066

Częstochowa, Wojska Polskiego

PL0069

Łódź, Włókniarzy

PL0076

Wrocław A.Krajowej 50 (II)

PL0080

Warszawa Trakt Brzeski

PL0081

Wrocław IKEA

PL0088

Chorzów, Katowicka

PL0100

Zabrze Bytomska

PL0103

Ozorków

PL0104

Łódź Piłsudskiego

PL0108

Marcinowice

PL0109

Olszewo-Borki (Kordowo)

PL0110

Łódź Aleksandrowska

PL0111

Orońsko

PL0112

Bełchatów

PL0113

Baboszewo

PL0114

Dzierzążnia

PL0115

Pabianice

PL0116

Syców

PL0117

Łask

PL0118

Bolesławiec, Kruszyn

PL0119

Bielice

PL0122

Łódź, Pabianicka

PL0124

Sochaczew

PL0126

Lipnica

PL0127

Brzeźno

PL0128

Gdańsk, Elbląska

PL0131

Błonie

PL0132

Bolesławiec, Kościuszki

PL0133

Cieszyn I, Łagodna 55

PL0134

Cieszyn II, Łagodna 50

 

 


 

 

 

 

„Kup 70 litrów ON z zarejestrowaną kartą DC i odbierz kupon na 4zł” - regulamin promocji

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Kup 70 litrów ON z zarejestrowaną kartą DC i odbierz kupon na 4zł” (dalej „Promocja”).

2. Organizatorem Promocji jest AMIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ogrodowej 58, 00-876 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000029096, NIP: 527-17-11-106, kapitał zakładowy: 48.291.100,00 PLN („Organizator”).

3. Promocja przeprowadzana będzie na stacjach paliw Organizatora prowadzonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pod marką „AMIC Energy” wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu („Stacje objęte Promocją”).

4. Promocja będzie obowiązywać od dnia 5.10.2021 r., do odwołania. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, w szczególności godziny rozpoczęcia oraz zakończenia Promocji, co z wyprzedzeniem zostanie opublikowane w Regulaminie. Zakończenie Promocji może nastąpić w dowolnym czasie bez konieczności podawania powodu takiej decyzji, w szczególności poprzez usunięcie materiałów Promocji ze Stacji objętych Promocją.

5. Promocja jest otwarta dla wszystkich klientów Stacji objętych Promocją (dalej „Uczestników”), którzy posiadają zarejestrowaną kartą Driver Club.

 

II. WARUNKI PROMOCJI

 

1. Promocją objęte są wyłącznie oleje napędowe dostępne na stacjach paliw AMIC Energy.

2. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest jednorazowe zatankowanie minimum 70 litrów ON lub ON Pro. Każdy Uczestnik, który dokona zakupu min. 70l paliwa ON lub ON Pro przy użyciu zarejestrowanej karty Driver Club otrzyma kupon wygenerowany elektronicznie o wartości 4zł do wykorzystania na zakupy w sklepie stacji paliw AMIC Energy (z wyłączeniem paliwa, wyrobów tytoniowych i produktów nikotynozastępczych oraz doładowań elektronicznych, kart prezentowych, paysafe card, LOTTO).

 

III. PRZEDMIOT I PRZEBIEG PROMOCJI

 

1. Przedmiotem Promocji jest możliwość zakupu paliw wskazanych w art. II uprawniająca do otrzymania kuponu na zakupy w sklepie AMIC Energy.

2. Uczestnikom Promocji nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości rabatu w ekwiwalencie pieniężnym, jak również roszczenie o zamianę, czy przeniesienie gratisu na jakiekolwiek inne towary lub usługi.

3. Uczestnikom Promocji nie przysługuje zwrot różnicy, jeżeli wartość kuponu jest wyższa niż wartość zrealizowanych zakupów.

4. Klient korzystający z Promocji, nie otrzymuje punktów Driver Club za płatności dokonane kuponem. W przypadku płatnością częściowo kuponem oraz częściowo inną metodą płatności, punkty DRIVER CLUB nie są przyznawane tylko za część płatną kuponem.

5. Uczestnik jest upoważniony do otrzymania wielokrotności kuponów o wartości 4 zł przy zakupie wielokrotności 70l paliw wskazanych w art. II.

6. Kupon(y) może zostać zrealizowany jedynie na stacji paliw AMIC Energy, na której dokonano zakupu w ramach Promocji, i zachowuje ważność przez 24 godziny od dokonania transakcji, za którą jest przyznany.

7. Kupony mogą być użyte jedynie łącznie przy jednej transakcji. 8. Produkty, za które dokonywana jest płatność przy pomocy kuponu/ów, sprzedawane są w cenach regularnych. Ceny promocyjne z kartą Driver Club nie obowiązują.

 

IV. REKLAMACJE

 

1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji można przesyłać listownie na adres: Organizatora: AMIC POLSKA Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Promocja: 70 litrów ON” podczas trwania Promocji oraz w okresie 14 dni kalendarzowych po zakończeniu Promocji (liczy się data stempla pocztowego).

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do przesłania mu odpowiedzi. Dane udostępniane przez Uczestników w związku ze zgłoszeniem reklamacji wykorzystywane będą przez Organizatora wyłącznie w celu rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamację, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane zostaną usunięte przez Organizatora.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony emailem (o ile będzie podany) albo listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego albo data umieszczenia oświadczenia Organizatora do środka komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu Cywilnego).

 

V. DANE OSOBOWE

 

Administratorem Państwa danych osobowych w postaci danych kontaktowych umożliwiających rozpatrywanie reklamacji jest AMIC POLSKA Sp. z o.o. (ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000029096, NIP: 527 17 11 106, REGON: 012333270.

 

1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować, w sprawach związanych z Państwa danymi osobowym, drogą elektroniczną:

[email protected]

 

1) Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest ochrona interesu AMIC POLSKA Sp. z o.o., w następujących celach:

 

a) obrony przez roszczeniami i dochodzenia roszczeń, do okresu ich przedawnienia, a w przypadku wystąpienia roszczeń do czasu wydania prawomocnego orzeczenia.

 

2) Administrator będzie przekazywał dane osobowe wyłączeni zaufanym odbiorcom takim jak dostawca usług IT, ochrony mienia, hostingu, zakładów ubezpieczeń, oraz w uzasadnionych przypadkach odpowiednim organom państwowym oraz służbom.

 

3) Posiadają Państwo prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym” – po upłynięciu terminu wskazanego w pkt. 2) lit a), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu, niepodlegania profilowaniu.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z przyczyn techniczno – organizacyjnych, przy czym zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji. Organizator powiadomi Uczestników o zmianach poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronie https://amicenergy.pl/pl. Ponadto zmieniony Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie www.amicenergy.pl.

2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.

4. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.).

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.).

6. Regulamin Promocji, będzie dostępny przez czas trwania Promocji, począwszy od dnia jej rozpoczęcia w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://amicenergy.pl/pl 

7. Niniejsza Promocja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1. STACJE OBJĘTE PROMOCJĄ 

 

 

Stacja

Nazwa stacji

PL0036

Zabrze

PL0042

Zakopane

PL0048

Kalisz

PL0050

Inowrocław

PL0056

Przejazdowo

PL0064

Katowice, Kolista

PL0067

Warszawa, Modlińska

PL0070

Toruń, Bema

PL0071

Jelenia Góra

 

 

 

Łączenie Driver Club z innymi kartami

Karta lojalnościowa DRIVER CLUB AMIC ENERGY nie może zostać użyta razem z kartą: Gdańską Kartą Mieszkańca lub kartą Farmer’s Club.  

Uczestnik może dokonywać płatności za transakcje na stacjach paliw Operatora przy użycia karty flotowej oraz użyć karty DRIVER CLUB w celu naliczenia punktów, jednakże taka transakcja nie może być objęta rabatem w ramach wymiany punktów na rabat przy użyciu karty DRIVER CLUB ani rabatami na produkty sklepowe.