Aktualne Promocje w ramach Programu DRIVER CLUB

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowi rozwinięcie Regulaminu Programu DRIVER CLUB organizowanego przez AMIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, i określa szczegółowe zasady aktualnych promocji w ramach Programu.
 2. Promocje (punktowe, rabatowe i inne) obejmują tylko produkty i usługi, które są sprzedane poprzez kasę fiskalną stacji paliw Organizatora. 
 3. Sprzedaż Subway, dokonywana na kasach fiskalnych Subway, nie jest objęta promocjami programu DRIVER CLUB. 
 4. Myjnie ręcznie i inne automaty, które akceptują bezpośrednio monety i płatności (tj. wszelkie transakcje księgowane przez kasy fiskalne innych podmiotów niż Organizatora) nie są objęte promocjami programu DRIVER CLUB.
 5. Ilość promocji, ich zasady oraz okres trwania poszczególnych promocji mogą być w dowolnym momencie zmieniona przez Organizatora poprzez opublikowanie nowej wersji Aktualnych Promocji w ramach Programu DRIVER CLUB. 

 

Promocje punktowe

Promocje punktowe za transakcje na stacjach AMIC Energy w Polsce:

 

Punkty są liczone od każdego 1 gr i zaokrąglone do pełnego punktu według ogólnych zasad matematyki.

 

Promocje punktowe za rejestrację

Każdy Uczestnik Programu DRIVER CLUB może otrzymać łącznie do 150 dodatkowych punktów za udzielenie zgód na komunikację marketingową i inną oraz za wszystkie dobrowolne pola, które mogą zostać wypełnione podczas rejestracji lub w dowolnym momencie na koncie Uczestnika na www.driverclub.pl

Dodatkowe punkty są przyznane za udzielenie poniższych zgód:

+50 pkt za wypełnienie wszystkich dobrowolnych pól

+50 pkt za zgodę na komunikację za pośrednictwem sms

+50 pkt za zgodę na komunikację za pośrednictwem email

 

Promocje rabatowe

Stałe promocje rabatowe obowiązują  od dnia 17 maja  2019 r. dla wszystkich Uczestników Programu DRIVER CLUB:

 • 90-dniowy rabat na paliwa. Do wymiany za punkty na koncie driverclub.pl i ważny od dnia aktywacji:

250 pkt = -3 gr/l brutto na PB/ON i -2 gr/l brutto na LPG. 

1.000 pkt = -5 gr/l brutto na PB/ON i -3 gr/l brutto na LPG. 

10.000 pkt = -7 gr/l brutto na PB/ON i -5 gr/l brutto na LPG.

 • Jednorazowy kupon (-50% na myjnię). Kupon wymaga aktywacji Uczestnika na www.driverclub.pl i będzie naliczony od pierwszej transakcji nabycia usługi mycia na myjni automatycznej. 
 • Płatność punktami 1 pkt = 1 gr. Dotyczy wszystkich produktów i usług sprzedawanych poprzez kasy fiskalne stacji paliw Organizatora. Uczestnik musi zgłosić podczas transakcji kasjerowi, że chce wykorzystać uzbierane punkty na rabat. Rabat może zostać udzielony tylko do takiej kwoty, która pozwoli sprzedać produkty za minimalną kwotę wynoszącą 1 gr. Punkty przyznane za obecną transakcję zostaną dodane do konta Uczestnika po zakończeniu transakcji, za które są przyznawane, i nie mogą zostać wykorzystane przy obecnej transakcji. Płatność punktami nie łączy się z innymi promocjami rabatowymi DRIVER CLUB.

 

Promocje cenowe obowiązujące  od dnia  1 grudnia 2020 r. do dnia 01 lutego 2021 r.

ważne dla wszystkich Uczestników:

 • Napój energetyczny Impet 250ml oraz Impet Zero 250 ml: 2 za 5 zł 
 • Napój energetyczny Impet MAX 500 ml: 3,49 zł
 • Woda Impet gaz/ngaz 500 ml: za 0,99 zł
 • Napój gazowany Coca-cola, wszystkie smaki 0,85l: 2 za 10 zł
 • Red Bull: wszystkie smaki 250 ml: 2 za 10 zł
 • Monster 500 ml, wszystkie smaki: 6,49 zł
 • Czekolada Milka 300g, 250g: za 16,90 zł
 • Knoppers baton 40g: 2 za 6 zł
 • Toffifee 125g: za 9,99 zł
 • Merci 250g: za 19,99 zł
 • Nussbeisser 100g: 2 za 12 zł
 • Milka Alpejskie Mleczko 330g: za 15,90 zł
 • Crunchips 140g: 2 za 12 zł
 • Beef Jerky 25g: 2 za 15 zł
 • DayUp Blue, DayUp Red 120 g: 2 za 6 zł
 • Tymbark: wszystkie smaki 1000 ml: 3,99 zł
 • Activia: wszystkie smaki 280/300g za 3,49 zł
 • Danie Łowicz 580 g: wszystkie smaki za 6,99 zł
 • Pepsi, Mirinda, 7Up, Mountain Dew 0,5l:  2 za 10 zł
 • Kinley 1000 ml - wszytskie smaki: 2 za 10 zł
 • BORJOMI 1000 ml: za 6,49 zł
 • BORJOMI 500 ml: za 4,49 zł
 • Snickers 75g, Mars 70g, Twix 75g, Bounty 57g, Bounty Dark 57g, Snickers Crisp 41g: przy zakupie 2 sztuk baton Be Kind gratis
 • Odmrażacz do zamków 50 ml: 5,99 zł
 • Plak odmrażacz do szyb 750 ml: 9,99 zł
 • Płyn zimowy - drugi płyn 50% taniej
 •  
 • Dodatkowe promocje punktowe

 • Program myjni PREMIUM: + 150 dodatkowych punktów
 • Program myjni PERFECT: + 200 dodatkowych punktów 

 

Dodatkowe promocje

 

„TANIE ŚRODOTANKOWANIE” – regulamin promocji


I. Organizator
1) Promocja,, TANIE ŚRODOTANKOWANIE'' z zarejestrowaną kartą Driver Club” (zwana dalej „Promocją”) organizowana jest
przez AMIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 58, 00-876 Warszawa, wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000029096, NIP: 5271711106, o kapitale zakładowym: 48.291.100,00 złotych.
II. Czas i miejsce trwania promocji
1) Promocja rozpoczyna się 02 czerwca 2020 r. i trwa w każdą kolejną środę tygodnia, przez całą dobę, do
odwołania, przez co rozumie się usunięcie materiałów reklamowych dotyczących Promocji ze stacji, stron
internetowych należących do Organizatora Promocji oraz jego mediów społecznościowych.
2) Promocją objęte są wszystkie (116) stacje paliw AMIC ENERGY na terytorium Polski.
III. Warunki, przedmiot i przebieg promocji
1) Promocją objęte są wszystkie rodzaje paliw dostępne na danej stacji (Pb95, Pb98, Pb95 Pro, ON, ON Pro
oraz LPG).
2) Promocja jest skierowana tylko do klientów stacji paliw AMIC ENERGY, którzy posiadają zarejestrowaną
kartę Driver Club w ramach programu lojalnościowego Organizatora. Promocją nie są objęte transakcje
dokonywane przy pomocy niezarejestrowanej karty Driver Club.
3) Organizator Promocji nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane tankowaniem do
wadliwych zbiorników lub nie posiadających stosownych atestów. Ewentualna odpowiedzialność za te
szkody spoczywa na Uczestniku Promocji.
4) Celem Promocji jest zaoferowanie klientom z zarejestrowaną kartą Driver Club korzystniejszych warunków
zakupu paliw.
IV. Przedmiot i przebieg promocji
1) Przedmiotem Promocji jest możliwość zakupu paliw wskazanych w art III powyżej w obniżonej cenie.
2) Wartość obniżki brutto wynosi:
- 20gr dla paliw: Pb95Pro, ONPro
- 10gr dla paliw: ON, Pb95, Pb98
- 3 gr dla LPG.
Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany wartości obniżki w dowolnym momencie trwania Promocji,
o czym poinformuje najpóźniej w dniu poprzedzającym środę poprzez opublikowanie nowego Regulaminu.
3) Cena komunikowana na pylonie cenowym obowiązuje dla wszystkich klientów stacji paliw AMIC ENERGY.
Obniżka ceny będąca przedmiotem Promocji, jest udzielana przy kasie, po zeskanowaniu zarejestrowanej
karty Driver Club.
4) Uczestnikom Promocji nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości obniżki w pieniądzu jak również
roszczenie o zamianę czy przeniesienie na jakiekolwiek inne towary lub usługi.
5) Promocja nie łączy się z innymi promocjami na paliwa, między innymi rabatami przysługującymi
użytkownikom kart lojalnościowych Driver Club oraz kart flotowych AMIC Fleet Card, DKV, UTA, Licard
International oraz E100.
6) W przypadku, kiedy Klient ma na karcie Driver Club wykupiony rabat wyższy niż oferowany w niniejszej
Promocji, Klientowi zostanie przyznany rabat wyższy. Rabaty nie łączą się ani nie sumują.
V. Postanowienia końcowe, Reklamacje
1) Wszelkie reklamacje i uwagi związane z Promocją należy zgłaszać do AMIC POLSKA na piśmie (na adres:
Biuro Obsługi Klienta, AMIC POLSKA sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa) w terminie 30 dni od
daty zakupu wraz z dokładnym opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem.
2) Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od daty wpływu.
3) Przystępując do promocji, uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje się
przestrzegać jego postanowień.
4) Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji, a ich interpretacja
powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. W
wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego regulaminu AMIC POLSKA
zastrzega sobie prawo do interpretacji jego postanowień. W wypadku wątpliwości, co do stosowania
regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do AMIC POLSKA o dokonanie właściwej
wykładni jego postanowień. Niniejsza Promocja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
5) Organizator promocji oświadcza, że nie zbiera, nie przetwarza i nie przekazuje osobom trzecim danych
osobowych klientów korzystających z Promocji.

 

„Myjnia 50% taniej z zarejestrowaną kartą Driver Club” - regulamin promocji


I. Organizator
1) Promocja „Myjnia 50% taniej z zarejestrowaną kartą Driver Club” (zwana dalej
Promocją) organizowana jest przez AMIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Ogrodowej 58, 00-876 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000029096, NIP: 5271711106, o kapitale zakładowym: 48.291.100,00 złotych.
II. Czas i miejsce trwania promocji
1) Promocja będzie obowiązywać w każdy weekend (tj. od godziny 0:01 w piątki do
godziny 23:59 w niedziele), od odwołania. Organizator zastrzega sobie prawo
do zmiany terminu. Promocją objęte są stacje paliw AMIC Energy wymienione w
Załączniku nr 2.
III. Warunki promocji
1) Promocją objęte są programy myjni wymienione w załączniku nr 1. Promocja nie
dotyczy programów „Standard”, „Optimum” oraz „Taxi”.
2) Promocja jest skierowana tylko do klientów z zarejestrowaną kartą Driver Club.
3) W ramach promocji nie można dokonywać płatności kartą flotową AMIC Fleet Card.
IV. Przedmiot i przebieg promocji
1) Organizator Promocji nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane
nieprawidłowym korzystaniem z myjni, tzn. niezgodnym z instrukcją użytkowania
myjni, dostępną na stacji. Ewentualne odpowiedzialność za te szkody spoczywa na
Uczestniku Promocji.
2) Przedmiotem jest zaoferowanie posiadaczom zarejestrowanych kart Driver Club
korzystniejszych warunków zakupu programów myjni wymienionych w Załączniku nr 1.
3) Obniżona cena wynosi 50% ceny, wskazanej w cenniku podanym na stacji.
4) Rabat jest udzielany przy kasie tylko klientom z zarejestrowaną kartą Driver Club.
5) Uczestnikom promocji nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości obniżki w
pieniądzu, jak również roszczenie o zamianę czy przeniesienie na jakiekolwiek inne
towary lub usługi.
6) Promocja nie łączy się z innymi promocjami, w tym z innymi rabatami przysługującymi
użytkownikom kart flotowych AMIC Fleet Card, DKV, UTA, Licard
International oraz E100.
V. Postanowienia końcowe, Reklamacje
1) Wszelkie reklamacje i uwagi związane z Promocją należy zgłaszać do AMIC POLSKA na
piśmie (na adres: Biuro Obsługi Klienta, AMIC POLSKA sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-
876 Warszawa) w terminie 30 dni od daty zakupu wraz z dokładnym opisem reklamacji
i jej szczegółowym uzasadnieniem.
2) Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty
wpływu.
3) Przystępując do promocji, uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu i
zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
4) Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji, a
ich interpretacja powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa polskiego. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze
stosowaniem niniejszego regulaminu AMIC POLSKA zastrzega sobie prawo do
interpretacji jego postanowień. W wypadku wątpliwości, co do stosowania regulaminu
Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do AMIC POLSKA o dokonanie
właściwej wykładni jego postanowień. Niniejsza Promocja nie stanowi oferty w
rozumieniu kodeksu cywilnego.
5) Organizator promocji oświadcza, że nie zbiera, nie przetwarza i nie przekazuje osobom
trzecim danych osobowych klientów korzystających z promocji.

Załącznik nr 1

Nr indeksu

Nazwa produktu

54 885

MYJNIA PREMIUM + PODWOZIE

54 884

MYJNIA PREMIUM

55 100

MYJNIA PERFECT HIGH SHINE WOSK

55 099

MYJNIA PERFECT NANO MAXI 3

54 886

MYJNIA PERFECT SHINETEC

 

Załącznik nr. 2

NR

Kod stacji

Pełna Nazwa Stacji

1

PL004

004 Warszawa Polczynska

2

PL005

005 Radom

3

PL006

006 Lublin Unii Lubelskiej

4

PL010

010 Dabrowa Gornicza

5

PL012

012 Lodz Pabianicka

6

PL013

013 Jaworzno

7

PL014

014 Warszawa Prymasa

8

PL016

016 Krakow Opolska

9

PL017

017 Leszno

10

PL018

018 Poznan Warszawska

11

PL019

019 Gdynia Morska

12

PL021

021 Katowice Bytkowska

13

PL022

022 Wroclaw Sycowska

14

PL030

030 Zory 30

15

PL051

051 Bydgoszcz Kaliskiego

16

PL053

053 Tychy Mikolowska

17

PL058

058 Gliwice

18

PL059

059 Piotrkow Trybunalski

19

PL060

060 Lodz Strykowska

20

PL065

065 Poznan

21

PL077

077 Katowice Bracka

22

PL078

078 Zielona Gora

23

PL088

088 Chorzow Katowicka

24

PL100

100 Zabrze Bytomska

25

PL104

104 Lodz Pilsudskiego

26

PL105

105 Olsztyn

27

PL110

110 Lodz Aleksandrowska

 

„TANIE TANKOWANIE z kartą Driver Club” - regulamin promocji 

1. Organizatorem promocji „TANIE TANKOWANIE Z KARTĄ DRIVER CLUB” (dalej „Promocja”) jest spółka AMIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 58, 00-876 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000029096, NIP: 5271711106, wysokość kapitału zakładowego: 48.219.100,00 zł, prowadząca sieć stacji paliw AMIC ENERGY na terytorium Polski (dalej „Organizator”).

2. Promocja skierowana jest do Klientów Organizatora, posiadających zarejestrowaną kartę Driver Club (dalej „Uczestnik”). Szczegóły programu Driver Club znajdują się na www.driverclub.pl.

3. W ramach Promocji, Uczestnik dokonujący zakupu co najmniej 10 litrów dowolnego paliwa na stacji paliw AMIC ENERGY przy pomocy zarejestrowanej karty Driver Club, otrzyma od Organizatora kupon rabatowy na paliwo, który będzie zrealizowany przy okazji kolejnego zakupu paliwa na stacji paliw AMIC ENERGY.

4. Kupon rabatowy w ramach Promocji uprawnia do następującej zniżki na zakup paliwa: -20gr/l dla paliw PRO; -10gr/l dla ON, Pb95 i Pb98; -3gr/l dla LPG. Zniżki rabatowe są wyrażone w kwocie brutto i są odliczane od ceny obowiązującej na dystrybutorze.

5. W okresie obowiązywania Promocji, Uczestnik może otrzymać więcej niż jeden kupon rabatowy tj. otrzyma kupon za każdym razem, gdy spełni przesłankę wskazaną w ust. 3 powyżej. Kupon rabatowy zachowuje ważność przez okres 14 dni od dnia jego otrzymania przez Uczestnika.

6. Kupon rabatowy zostanie zrealizowany automatycznie przy pierwszym kolejnym zakupie paliwa przez Uczestnika przy użyciu zarejestrowanej karty Driver Club, chyba że Uczestnik w okresie trwania Promocji dokona takiego pierwszego kolejnego zakupu paliwa w środę tj. w ramach promocji „Tanie Środotankowanie” – w takim wypadku rabaty nie sumują się, zaś kupon rabatowy w ramach Promocji zostanie zrealizowany automatycznie przy okazji kolejnego zakupu paliw przez Uczestnika, a Klient otrzyma dodatkowy jeden kupon rabatowy, który będzie zrealizowany automatycznie przy okazji kolejnego zakupu paliw przez Uczestnika.

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora, np. zniżkami flotowymi, ofertą dla rolników, z wyjątkiem promocji TIR.

8. Promocja obowiązuje na wszystkich stacjach paliw AMIC ENERGY w Polsce, których lista wskazana jest pod adresem https://amicenergy.pl/pl/stacje-paliw

9. Promocja obowiązuje od dnia 03 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. lub do odwołania, co może nastąpić w szczególności poprzez usunięcie materiałów promocyjnych Promocji z terenu stacji paliw, przy czym wszystkie kupony rabatowe w ramach Promocji ostatecznie tracą ważność w dniu 14 grudnia 2020 r.

10. AMIC POLSKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zawieszenia, zmiany lub zakończenia Promocji „TANIE TANKOWANIE Z KARTĄ DRIVER CLUB” w każdym momencie bez podania przyczyn. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności: listy stacji objętych promocją, wielkości rabatów, okresu trwania promocji i produktów/usług, których dotyczy promocja.

11. Wszelkie reklamacje należy kierować na adres: AMIC POLSKA Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni, zaś decyzja w tym zakresie będzie ostateczna.

12. Niniejszy Regulamin dostępny jest na każdej objętej Promocją stacji paliw AMIC ENERGY oraz na stronie www.amicenergy.pl 

 

Łączenie Driver Club z innymi kartami

Karta lojalnościowa DRIVER CLUB AMIC ENERGY nie może zostać użyta razem z kartą: Gdańską Kartą Mieszkańca lub kartą Farmer’s Club.  

Uczestnik może dokonywać płatności za transakcje na stacjach paliw Operatora przy użycia karty flotowej oraz użyć karty DRIVER CLUB w celu naliczenia punktów, jednakże taka transakcja nie może być objęta rabatem w ramach wymiany punktów na rabat przy użyciu karty DRIVER CLUB ani rabatami na produkty sklepowe.