Aktualne Promocje w ramach Programu DRIVER CLUB

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowi rozwinięcie Regulaminu Programu DRIVER CLUB organizowanego przez AMIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, i określa szczegółowe zasady aktualnych promocji w ramach Programu.
 2. Promocje (punktowe, rabatowe i inne) obejmują tylko produkty i usługi, które są sprzedane poprzez kasę fiskalną stacji paliw Organizatora. 
 3. Sprzedaż Subway, dokonywana na kasach fiskalnych Subway, nie jest objęta promocjami programu DRIVER CLUB. 
 4. Myjnie ręcznie i inne automaty, które akceptują bezpośrednio monety i płatności (tj. wszelkie transakcje księgowane przez kasy fiskalne innych podmiotów niż Organizatora) nie są objęte promocjami programu DRIVER CLUB.
 5. Ilość promocji, ich zasady oraz okres trwania poszczególnych promocji mogą być w dowolnym momencie zmieniona przez Organizatora poprzez opublikowanie nowej wersji Aktualnych Promocji w ramach Programu DRIVER CLUB. 

 

Promocje punktowe

Promocje punktowe za transakcje na stacjach AMIC Energy w Polsce:

 

Punkty są liczone od każdego 1 gr i zaokrąglone do pełnego punktu według ogólnych zasad matematyki.

 

Promocje punktowe za rejestrację

Każdy Uczestnik Programu DRIVER CLUB może otrzymać łącznie do 150 dodatkowych punktów za udzielenie zgód na komunikację marketingową i inną oraz za wszystkie dobrowolne pola, które mogą zostać wypełnione podczas rejestracji lub w dowolnym momencie na koncie Uczestnika na www.driverclub.pl

Dodatkowe punkty są przyznane za udzielenie poniższych zgód:

+50 pkt za wypełnienie wszystkich dobrowolnych pól

+50 pkt za zgodę na komunikację za pośrednictwem sms

+50 pkt za zgodę na komunikację za pośrednictwem email

 

Promocje rabatowe

Stałe promocje rabatowe obowiązują  od dnia 17 maja  2019 r. dla wszystkich Uczestników Programu DRIVER CLUB:

 • 90-dniowy rabat na paliwa. Do wymiany za punkty na koncie driverclub.pl i ważny od dnia aktywacji:

250 pkt = -3 gr/l brutto na PB/ON i -2 gr/l brutto na LPG. 

1.000 pkt = -5 gr/l brutto na PB/ON i -3 gr/l brutto na LPG. 

10.000 pkt = -7 gr/l brutto na PB/ON i -5 gr/l brutto na LPG.

 • Jednorazowy kupon (-50% na myjnię). Kupon wymaga aktywacji Uczestnika na www.driverclub.pl i będzie naliczony od pierwszej transakcji nabycia usługi mycia na myjni automatycznej. 
 • Płatność punktami 1 pkt = 1 gr. Dotyczy wszystkich produktów i usług sprzedawanych poprzez kasy fiskalne stacji paliw Organizatora. Uczestnik musi zgłosić podczas transakcji kasjerowi, że chce wykorzystać uzbierane punkty na rabat. Rabat może zostać udzielony tylko do takiej kwoty, która pozwoli sprzedać produkty za minimalną kwotę wynoszącą 1 gr. Punkty przyznane za obecną transakcję zostaną dodane do konta Uczestnika po zakończeniu transakcji, za które są przyznawane, i nie mogą zostać wykorzystane przy obecnej transakcji. Płatność punktami nie łączy się z innymi promocjami rabatowymi DRIVER CLUB.

 

Promocje cenowe obowiązujące  od dnia 02 czerwca 2020 r. do dnia 03 sierpnia 2020 r.

ważne dla wszystkich Uczestników:

 • Napój energetyczny Impet 250ml oraz Impet Zero 250 ml: 2 za 5 zł
 • Napój energetyczny Impet MAX 500 ml: 4,29 zł
 • Woda Impet gaz/ngaz 500 ml: 2 za 3,50 zł
 • Napój gazowany Coca-cola, wszystkie smaki 0,5l: 2 za 7 zł
 • Napój energetyczny Red Bull 250 ml, wszystkie smaki 2 za 10 zł
 • Napoje Pepsi 0,85l, wszystkie smaki i rodzaje: 2 za 8 zł

 • Napój Lipton 0,5l, wszystkie smaki: 2 za 6 zł
 • Woda Rodowita 0,6l gaz./ngaz.: 2 za 4 zł
 • Woda Rodowita 1,5l gaz/ngaz.: 2,79 zł
 • Lody Solero: 3,99 zł
 • Milka Secret Box.: 5,49 zł
 • Baton Impet  50g.+ napój energetyczny Impet 250ml.:  zestaw za 6 zł 
 • Napój energetyczny Burn 250 ml, wszystkie smaki: 2 za 6 zł

 • Woda Muszyna 1,5 l gan/ngaz za 2,59 zł
 • Baton Impet 50g: 2 za 6 zł 
 • Chipsy Lays 140g za 5,99
 • Napój Tymbark Aseptic 500 ml: wszystkie smaki 2 za 5 zł 
 • Napój Tymbark Aseptic 2000 zl: za 4,99 zł
 • Letni płyn do spryskiwaczy Impet + płyn do usuwania owadów 0,5l za 5 zł
 • Wafelki Prince Polo 50g: 2 za 5 zł
 • Baton Toblerone 35g: 2 za 8 zł
 • Gumy Halls 14g: 2 za 5zł

Dodatkowe promocje punktowe

 • Program myjni PREMIUM: + 150 dodatkowych punktów
 • Program myjni PERFECT: + 200 dodatkowych punktów 

 

Dodatkowe promocje

 

ŚRODOCENY'' z zarejestrowaną kartą Driver Club” – regulamin promocji

 •  Organizator
 1. Promocja „ŚRODOCENY z zarejestrowaną kartą Driver Club” (zwana dalej „Promocją”) organizowana jest przez AMIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 58, 00-876 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000029096, NIP: 5271711106, o kapitale zakładowym: 48.291.100,00 złotych.
 •  Czas i miejsce trwania promocji
 1. Promocja rozpoczyna się 02 czerwca 2020 r. i trwa w każdą kolejną środę tygodnia, przez całą dobę, do odwołania, przez co rozumie się usunięcie materiałów reklamowych dotyczących Promocji ze stacji, stron internetowych należących do Organizatora Promocji oraz jego mediów społecznościowych.
 2. Promocją objęte są wszystkie (116) stacje paliw AMIC ENERGY na terytorium Polski.
 •  Warunki, przedmiot i przebieg promocji
 1. Promocją objęte są wszystkie rodzaje paliw dostępne na danej stacji (Pb95, Pb98, Pb95 Pro, ON, ON Pro oraz LPG).
 2. Promocja jest skierowana tylko do klientów stacji paliw AMIC ENERGY, którzy posiadają zarejestrowaną kartę Driver Club w ramach programu lojalnościowego Organizatora. Promocją nie są objęte transakcje dokonywane przy pomocy niezarejestrowanej karty Driver Club.
 3. Organizator Promocji nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane tankowaniem do wadliwych zbiorników lub nie posiadających stosownych atestów. Ewentualna odpowiedzialność za te szkody spoczywa na Uczestniku Promocji.
 4. Celem Promocji jest zaoferowanie klientom z zarejestrowaną kartą Driver Club korzystniejszych warunków zakupu paliw.
 •  Przedmiot i przebieg promocji
 1. Przedmiotem Promocji jest możliwość zakupu paliw wskazanych w art III powyżej w obniżonej cenie.
 2. Wartość obniżki brutto wynosi:

- 10gr dla paliw: Pb98, Pb95Pro, ONPro

- 5gr dla paliw: ON, Pb95

- 3 gr dla LPG.

Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany wartości obniżki w dowolnym momencie trwania Promocji, o czym poinformuje najpóźniej w dniu poprzedzającym środę poprzez opublikowanie nowego Regulaminu.

3. Cena komunikowana na pylonie cenowym obowiązuje dla wszystkich klientów stacji paliw AMIC ENERGY. Obniżka ceny będąca przedmiotem Promocji, jest udzielana przy kasie, po zeskanowaniu zarejestrowanej karty Driver Club.

4. Uczestnikom Promocji nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości obniżki w pieniądzu jak również roszczenie o zamianę czy przeniesienie na jakiekolwiek inne towary lub usługi.

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami na paliwa, między innymi rabatami przysługującymi użytkownikom kart lojalnościowych Driver Club oraz kart flotowych AMIC Fleet Card, DKV, UTA, Licard International oraz E100.

6. W przypadku, kiedy Klient ma na karcie Driver Club wykupiony rabat wyższy niż oferowany w niniejszej Promocji, Klientowi zostanie przyznany rabat wyższy. Rabaty nie łączą się ani nie sumują.

 •  Postanowienia końcowe, Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje i uwagi związane z Promocją należy zgłaszać do AMIC POLSKA na piśmie (na adres: Biuro Obsługi Klienta, AMIC POLSKA sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa) w terminie 30 dni od daty zakupu wraz z dokładnym opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od daty wpływu.
 3. Przystępując do promocji, uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 4. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji, a ich interpretacja powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego regulaminu AMIC POLSKA zastrzega sobie prawo do interpretacji jego postanowień. W wypadku wątpliwości, co do stosowania regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do AMIC POLSKA o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień. Niniejsza Promocja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 5. Organizator promocji oświadcza, że nie zbiera, nie przetwarza i nie przekazuje osobom trzecim danych osobowych klientów korzystających z Promocji.

 

„Myjnia 50% taniej z zarejestrowaną kartą Driver Club”

 

I Organizator

1) Promocja „Myjnia 50% taniej z zarejestrowaną kartą Driver Club” (zwana dalej Promocją) organizowana jest przez AMIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 58, 00-876 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000029096, NIP: 5271711106, o kapitale zakładowym: 48.291.100,00 złotych.

II Czas i miejsce trwania promocji

1) Promocja będzie obowiązywać od 10.07 do 12.07.2020. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu. Promocją objęte są stacje paliw AMIC Energy wymienione w Załączniku nr 2.

III Warunki promocji

1) Promocją objęte są programy myjni wymienione w załączniku nr 1. Promocja nie dotyczy programów „Standard”, „Optimum”.

2)) Promocja jest skierowana tylko do klientów z zarejestrowaną kartą Driver Club.

IV Przedmiot i przebieg promocji

1) Organizator Promocji nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z myjni, tzn. niezgodnym z instrukcją użytkowania myjni, dostępną na stacji. Ewentualne odpowiedzialność za te szkody spoczywa na Uczestniku Promocji.

2)Przedmiotem jest zaoferowanie posiadaczom zarejestrowanych kart Driver Club korzystniejszych warunków zakupu programów myjni wymienionych w Załączniku nr 1.

3) Obniżona cena wynosi: 

Nr indeksu Nazwa produktu Cena regularna Cena obniżona
54885 MYJNIA PREMIUM + PODWOZIE 29,99 14,99
54884 MYJNIA PREMIUM 25,99 12,99
55100 MYJNIA PERFECT HIGH SHINE WOSK 39,99 19,99
55099 MYJNIA PERFECT NANO MAXI 3 39,99 19,99
54886 MYJNIA PERFECT SHINETEC 39,99 19,99

 

4) Rabat jest udzielany przy kasie tylko klientom z zarejestrowaną kartą Driver Club.

5) Uczestnikom promocji nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości obniżki w pieniądzu, jak również roszczenie o zamianę czy przeniesienie na jakiekolwiek inne towary lub usługi.

6) Promocja nie łączy się z innymi promocjami, w tym z innymi rabatami przysługującymi użytkownikom kart lojalnościowych Driver Club oraz kart flotowych AMIC Fleet Card, DKV, UTA, Licard International oraz E100.

V Postanowienia końcowe, Reklamacje

1) Wszelkie reklamacje i uwagi związane z Promocją należy zgłaszać do AMIC POLSKA na piśmie (na adres: Biuro Obsługi Klienta, AMIC POLSKA sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa) w terminie 30 dni od daty zakupu wraz z dokładnym opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem.

2) Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty wpływu.

3) Przystępując do promocji, uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

4) Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji, a ich interpretacja powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego regulaminu AMIC POLSKA zastrzega sobie prawo do interpretacji jego postanowień. W wypadku wątpliwości, co do stosowania regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do AMIC POLSKA o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień. Niniejsza Promocja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

5) Organizator promocji oświadcza, że nie zbiera, nie przetwarza i nie przekazuje osobom trzecim danych osobowych klientów korzystających z promocji.

 

Załącznik 1

 

Nr indeksu         Nazwa produktu

54 885   MYJNIA PREMIUM + PODWOZIE

54 884   MYJNIA PREMIUM

55 100   MYJNIA PERFECT HIGH SHINE WOSK

55 099   MYJNIA PERFECT NANO MAXI 3

54 886   MYJNIA PERFECT SHINETEC

 

Załącznik 2

NR          Kod stacji             Pełna Nazwa Stacji

1             PL004    004 Warszawa Polczynska

2             PL005    005 Radom

3             PL006    006 Lublin Unii Lubelskiej

4             PL010    010 Dabrowa Gornicza

5             PL012    012 Lodz Pabianicka

6             PL013    013 Jaworzno

7             PL014    014 Warszawa Prymasa

8             PL016    016 Krakow Opolska

9             PL017    017 Leszno

10           PL018    018 Poznan Warszawska

11           PL019    019 Gdynia Morska

12           PL021    021 Katowice Bytkowska

13           PL022    022 Wroclaw Sycowska

14           PL030    030 Zory 30

15           PL051    051 Bydgoszcz Kaliskiego

16           PL053    053 Tychy Mikolowska

17           PL058    058 Gliwice

18           PL059    059 Piotrkow Trybunalski

19           PL060    060 Lodz Strykowska

20           PL065    065 Poznan

21           PL077    077 Katowice Bracka

22           PL078    078 Zielona Gora

23           PL088    088 Chorzow Katowicka

24           PL100    100 Zabrze Bytomska

25           PL104    104 Lodz Pilsudskiego

26           PL105    105 Olsztyn

27           PL110    110 Lodz Aleksandrowska

 

Łączenie Driver Club z innymi kartami

Karta lojalnościowa DRIVER CLUB AMIC ENERGY nie może zostać użyta razem z kartą: Gdańską Kartą Mieszkańca lub kartą Farmer’s Club.  

Uczestnik może dokonywać płatności za transakcje na stacjach paliw Operatora przy użycia karty flotowej oraz użyć karty DRIVER CLUB w celu naliczenia punktów, jednakże taka transakcja nie może być objęta rabatem w ramach wymiany punktów na rabat przy użyciu karty DRIVER CLUB.