Bezołowiowe benzyny silnikowe - specyfikacja techniczna

Ogólna charakterystyka

Bezołowiowe benzyny silnikowe to mieszanina węglowodorów o temperaturze wrzenia pomiędzy 30 a 215 °C otrzymywana w drodze destylacji ropy naftowej. Może zawierać dodatkowe składniki uszlachetniające, jak na przykład związki tlenowe, detergenty, przeciwutleniacze i inne substancje organiczne, które poprawiają jej własności użytkowe.

Wymagania jakościowe dla benzyn silnikowych stosowanych w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym:

Parametr Bezołowiowa ES 95 Super Plus 98
Badawcza liczba oktanowa RON 95 98
Motorowa liczba oktanowa MON 85 88
Zawartośc ołowiu mg/l 0 0
Gęstość (w temperaturze 15 °C) kg/m3 725 - 775 725 - 775
Zawartośc siarki mg/kg 0-10 0-10
Okres indukcyjny (minuty)  360  360
Zawartość żywic obecnych (po przemyciu rozpuszczalnikiem) mg/100 ml 0-5 0-5
Badanie działania korodującego na miedź (3 h w temperaturze 50 °C) klasa 1 klasa 1
Wygląd jasna i przezroczysta ciecz jasna i przezroczysta ciecz
Zawartość węglowodorów typu: 75 75
- olefinowego (% V/V) 210 210
- aromatycznego (% V/V) 45-60 45-60
Zawartość benzenu (% V/V) 60-90 60-90
Zawartość tlenu (% V/V) 1150 1150
Zawartość związków organicznych zawierających tlen:    
- metanol, wymagany stabilizator % V/V 0-3 0-3
- etanol, stabilizator może być potrzebny (% V/V) 0-5 0-5
- alkohol izopropylowy (% V/V) 0-10 0-10
- alkohol tert-butylowy (% V/V) 0-7 0-7
- alkohol izobutylowy (% V/V) 0-10 0-10
- etery (z 5 lub więcej atomami węgla) (% V/V) 0-15 0-15
- inne związki organiczne zawierające tlen (% V/V) 0-10 0-10
Prężnośc par, (VP kPa) 18 18
okres letni 1.05-30.09 45-60 45-60
okres przejściowy 01.03-30.04 i 01.10-31.10 45-90 45-90
okres zimowy 01.11-28.02 60-90 60-90
Destylacja    
- do temperatury 70 °C odparowuje (% V/V)    
- okres letni 1.05-30.09 20-48 20-48
- okres przejściowy 01.03-30.04 i 01.10-31.10 20-50 20-50
- okres zimowy 01.11-28.02 20-50 20-50
- do temperatury 100 °C odparowuje (% V/V) 46-71 46-71
- do temperatury 150 °C odparowuje (% V/V) >75 >75
Temperatura końca destylacji °C >210 >210 
Pozostałość po destylacji (% V/V) 0-2 0-2
Indeks lotności VLI   0-1150* 0-1150*

*dla okresu przejściowego trwającego od 1 marca do 30 kwietnia oraz od 1 października do 31 października

 

Zastosowanie 

Bezołowiowe benzyny silnikowe znajdują zastosowanie przede wszystkim w silnikach spalinowych o zapłonie iskrowym stosowanych między innymi w pojazdach samochodowych. Nie mogą być stosowane w pojazdach używanych w pomieszczeniach zamkniętych. Przeznaczone są do napędzania nowoczesnych silników o zapłonie iskrowym, gaźnikowych oraz z wtryskiem paliwa, także wyposażonych w katalizator oraz sondę lambda. Nie powinna być stosowana w samochodach z silnikami starszej generacji, w których gniazda zaworowe nie są utwardzane. W tego typu pojazdach zaleca się stosowanie specjalnych dodatków do paliwa.

Przechowywanie i transport

Bezołowiowe benzyny silnikowe są transportowane z wykorzystaniem autocystern, cystern kolejowych oraz rurociągami. Zasady przechowywania, transportu i przeładunku określone są stosownymi normami, których bezwzględnie należy przestrzegać.

Signage  
RID/ADR: 3/31b
UN: 1203
Kemler: 33


Podstawowa informacja o bezpieczeństwie

Benzyny silnikowe posiadają pierwszą klasę wśród materiałów łatwopalnych, z temperaturą zapłonu poniżej 0°C.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych

Pobudź swoje auto nowymi paliwami Premium!

więcej

Nowoczesne mycie delikatne dla lakieru

więcej