Olej napędowy - specyfikacja techniczna

Ogólna charakterystyka

Olej napędowy jest mieszaniną płynnych węglowodorów o temperaturze wrzenia pomiędzy 150 a 370 °C otrzymywaną w drodze destylacji ropy naftowej. Może zawierać dodatkowe składniki uszlachetniające, jak na przykład antydepresanty, detergenty, inhibitory korozji, które poprawiają jej własności użytkowe.

Podstawowe parametry jakościowe

a) Wymagania jakościowe dla oleju napędowego stosowanego w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także maszynach nieporuszających się po drogach, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym

Parametr Okres letni Okres przejściowy Okres zimowy
  16 kwietnia – 30 września 1 marca – 15 kwietnia 16 listopada - 28 lutego
    1 października – 15 listopada  
Liczba cetanowa (minimum) 51 -51 51
Indeks cetanowy (minimum) 46 46 46
Gęstość w temperaturze 15 °C 820-845 820-845 820-845
Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych (% m/m)
<11 <11 <11
  max 10 max 10 max 10
Temperatura zapłonu °C powyżej 55 powyżej 55 powyżej 55
Pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej) (% m/m) maksimum 0,30 maksimum 200 maksimum 200
Pozostałość po spopieleniu (% m/m) maksimum 0,01 maksimum 0,01 maksimum 0,01
Zawartość wody mg/kg maksimum 200 maksimum 200 maksimum 200
Zawartość zanieczyszczeń mg/kg <24 <24 <24
Badanie działania korodującego na miedź (3 h w temperaturze 50 °C) klasa 1 klasa 1 klasa 1
Odporność na utlenianie g/m3 <25 <25 <25
Smarność, skorygowana średnicą śladu zużycia (WS 1,4) w temperaturze 60 °C maksimum 460 maksimum 460 maksimum 460
Lepkość w temperaturze 40 °C mm2/s 2,00 - 4,50 2,00 - 4,50 2,00 - 4,50 
Skład frakcyjny      
- do 250 °C destyluje (% V/V) <65 <65 <65
- do 350 °C destyluje (% V/V) >85 >85 >85 
- 95 % (V/V) destyluje do temperatury 360 360 360
- do 180 °C destyluje (% V/V) - - -
- do 340 °C destyluje (% V/V) - - -
Zawartość estru metylowego kwasów tłuszczowych (FAME) (% V/V) <5 <5 <5
Temperatura zablokowania zimnego filtra CFPP (°C)  0 -10 -20 
Temperatura mętnienia °C - - -

Zastosowanie

Olej napędowy stosowany jest w silnikach z zapłonem samoczynnym, popularnie zwanych dieslami, oraz w niektórych rodzajach turbin gazowych.

Przechowywanie i transport

Oleje napędowe są transportowane z wykorzystaniem autocystern, cystern kolejowych oraz rurociągami. Zasady przechowywania, transportu i przeładunku określone są stosownymi normami, których bezwzględnie należy przestrzegać.

Signage  
RID/ADR: 3/31c
UN: 1202
Kemler: 30
 

Podstawowa informacja o bezpieczeństwie

Oleje napędowe są klarowną, jasnożółtą cieczą zaklasyfikowaną do trzeciej klasy łatwopalności, z temperaturą zapłonu powyżej 55 °C. Występują trzy rodzaje olejów napędowych: letni, przejściowy oraz zimowy, które oferowane są w zależności od pory roku. Okresy roku, w których dopuszczana jest sprzedaż danego rodzaju paliwa regulowane są stosownymi przepisami.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych

Pobudź swoje auto nowymi paliwami Premium!

więcej

Nowoczesne mycie delikatne dla lakieru

więcej