Liquefied Petroleum Gas (LPG) - specyfikacja techniczna

Ogólna charakterstyka

LPG jest mieszaniną płynnych węglowodorów, z trzema lub czterema atomami węgla w cząsteczce. W stanie płynnym, LPG jest bezbarwną cieczą, która bardzo łatwo paruje przechodząc w stan gazowy o bardzo wyraźnym nieprzyjemnym zapachu. Ten rodzaj paliwa oferowany jest na wybranych stacjach paliw.

Znajdź stację

Podstawowe parametry jakościowe

Wymagania jakościowe  
Liczba oktanowa motorowa MON min 89
Całkowita zawartośc dienów % mol. max 0,5
Siarkowodór 0
Całkowita zawartość siarki (mg/kg) max 50
Badanie działania korodującego na miedź (1 h w temperaturze 40 °C klasa 1
Pozostałość po odparowaniu mg / kg max 60
Zawartość wody niewykrywalna
Temperatura, w której prężność par jest niemniejsza niż 150 kPa °C -10*
* w okresie zimowym

 

Zastosowanie

LPG stosowane jest, jako alternatywne paliwo dla silników z zapłonem iskrowym, zarówno gaźnikowych, jak i z wtryskiem, które zostały specjalnie przygotowane do jego stosowania.

Przechowywanie i transport

LPG transportowany jest w postaci skroplonej, przechowywanej pod dużym ciśnieniem w autocysternach i cysternach kolejowych.

Signage
RID/ADR: 2/2f
UN: 1965
Kemler: 23


Podstawowa informacja o bezpieczeństwie

LPG jest bardzo łatwopalną cieczą, przechowywaną w zbiornikach pod dużym ciśnieniem. W przypadku uwolnienia z ciśnieniowego zbiornika do atmosfery, niezwykle łatwo paruje przechodząc w stan gazowy już w temperaturze -40°C, co powoduje ryzyko powstania odmrożeń.

Pobudź swoje auto nowymi paliwami Premium!

więcej

Nowoczesne mycie delikatne dla lakieru

więcej