Redukuj szkodliwość spalin dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu AdBlue

Czym jest AdBlue?

AdBlue to płynny produkt używany w celu zmniejszenia szkodliwości spalin silników z zapłonem samoczynnym tak, aby spełniały normy emisji określone EURO 5.

Jak to działa?

Z chemicznego punktu widzenia AdBlue  to wysokiej jakości, niezwykle czysty roztwór mocznika (32,5% mocznika oraz 67,5% wody), dedykowany przede wszystkim silnikom z systemem oczyszczania spalin SCR (Selektywna Redukcja Katalityczna). AdBlue tankuje się do odrębnego, specjalnie przystosowanego zbiornika, skąd jest dozowany dalej, do katalizatora SCR. Wysoka temperatura panująca wewnątrz katalizatora zamienia mocznik w amoniak oraz dwutlenek węgla. Zachodzi wówczas reakcja chemiczna między amoniakiem i szkodliwymi tlenkami azotu, będącym efektem spalania oleju napędowego. W wyniku tej reakcji powstają nieszkodliwe substancje: para wodna oraz lotny azot. Produkt AdBlue jest niezbędny do spełnienia normy EURO 5 dotyczącej czystości spalin, która obowiązuje od 1 września 2009 roku.

Znajdź najbliższą stację z AdBlue