AMIC POLSKA Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych do składania ofert na zakup poniższych nieruchomości:

Ostróda
Błonie Wieś 
Czeladź 
Czosnów 
Łosośna Wielka 
Rzędziany
Słupsk
Wólka Okopska
Dobrut
Będgoszcz
Stradomia
Narewka


Oferty należy wysyłać wyłącznie w formie pisemnej na adres: AMIC POLSKA Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, z dopiskiem „Nieruchomości”. Oferty powinny zawierać co najmniej:

  • dane identyfikujące oferenta,
  • określenie nieruchomości, której oferta dotyczy,
  • proponowaną cenę netto za m2 lub za całą nieruchomość,
  • termin ważności oferty (co najmniej do końca 2018 r.),
  • ewentualne inne istotne warunki transakcji.

Pobudź swoje auto nowymi paliwami Premium!

więcej

Nowoczesne mycie delikatne dla lakieru

więcej