Etyka w AMIC POLSKA

Firma AMIC POLSKA jest przekonana, że długoterminowa, wzajemnie korzystna współpraca z klientami oraz dostawcami o dobrej reputacji jest ważnym czynnikiem dla ekonomicznego rozwoju Spółki.

AMIC POLSKA jest zwolennikiem uczciwej konkurencji i bezwzględnie przestrzega regulacji prawnych dotyczących konkurencji.
AMIC POLSKA pragnie stworzyć i wspierać wzajemnie korzystne relacje z partnerami, którzy również cenią zasady wzajemnego szacunku, wzajemnej korzyści, uczciwości, dobrej woli oraz wspólnej odpowiedzialności.

Jednocześnie Spółka nie toleruje sytuacji, gdy jej pracownicy są (lub mogą być) uwikłani w konflikt interesów z partnerami biznesowymi AMIC POLSKA. Jeżeli mają Państwo dowody złamania zasad współpracy biznesowej, prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie.
Zapewniamy poufność.