Troszczymy się o środowisko

Dążymy nie tylko do długookresowego wzrostu ekonomicznego, stabilności socjalnej, lepszego prosperowania i rozwoju regionów w których działamy, ale także dbamy o środowisko naturalne i zapewnienie racjonalnego, zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych.

AMIC POLSKA dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników a także mieszkańców terenów, na których funkcjonuje. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona środowiska naturalnego są więc integralną częścią działalności Spółki. 

Kładziemy nacisk na kształcenie naszych pracowników, komunikację i przeprowadzanie regularnych audytów zgodnie z systemem zarządzania. Stosujemy najnowocześniejsze narzędzia i rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i środowiska, aby osiągnąć zamierzone w tym zakresie cele.