Dane kontaktowe

AMIC POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
Telefon: 22 428 48 00
E-mail: amic@amicenergy.pl

NIP: 527 17 11 106
REGON: 012333270
Kapitał zakładowy: 48 291 100,00 ZŁ

Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000029096

Kontakt w sprawie przetargów
E-mail: tenders@amicenergy.pl